Rod Smith, Don Sisson, Coach Damon Wells, Ron Berendzen